Usługi opiekuńcze

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

  • opieka nad osobami szczególnej troski
  • czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • przyprowadzanie na zajęcia terapeutyczne
  • wykonywanie zaleceń rehabilitanta, terapeuty